Stedets performative kapacitet

 

Advertisements

Aktør-netværk mapping

Aktør Netværks Teori (ANT) fokuserer på relationer mellem aktører, og hvorledes disse aktører over tid konstruerer, destabiliserer og reorganiserer netværk mellem sig i såkaldte Translations processer. En aktør kan jf ANT være både human og non-human og karakteriseres generelt ved at gøre en forskel – at have en agency. Vinden ved Vesterhavet skubber til havet så bølgerne slår mod kysten som derved ændres. Vinden kan være så kraftig at den forhindrer fiskeren i at komme på arbejde samtidig med at den sætter vindmøllen på overarbejde.

aktc3b8rmapping-diversitet.jpg

Continue reading “Aktør-netværk mapping”

Affordance // Meningsfulde handlingsmuligheder med omgivelserne

Affordance er et begreb beskrevet af James Gibson som en del af den økologiske psykologi og omhandler individets muligheder for at interagerer med et objekt eller omgivelserne. Gibson har skabt ordet ordet ud af verbet to afford med den danske betydning at stille til rådighed eller at tilbyde og fokuserer på de meningsfulde handlingsmuligheder individet har for at interagere med objekter og omgivelserne.

Et banalt eksempel herpå er nedenstående brug af en kop. Som billedserien viser tilbyder koppen en lang række meningsfulde handlingsmuligheder, og rækken vil fortsætte i takt med at brugere med andre behov, interesser, størrelser og viden tilgår koppen. Koppens affordance opstår i forholdet mellem koppen og personer og vil ændre sig over tid og i forhold til disse relationer.160517_affordance diagram

Continue reading “Affordance // Meningsfulde handlingsmuligheder med omgivelserne”

Stedsspecifikke design eksperimenter

Som en del af forskningsprojektet kvalitative undersøgelse af kystbyen, arbejdes der med stedsspecifikke design eksperimenter. Disse design eksperimenter skal agere 1:1 laboratorier til dybdegående tests af forskellige forskningsspørgsmål. Eksperimenterne skabes i dialog med aktører (humane og nonhumane jf. Latour).

Der arbejdes med 3 overordnede eksperimenter i undersøgelsen af Hvide Sande.

  1. Industriens performative kapacitet
  2. Naturens performative kapacitet
  3. Sommerhusets potentiale
  4. * Mobilt onsite kontor

Hvide Sande Interventionsdiagram

 

Hvide Sande og turisme

Er Hvide Sande afhængig af turismen, eller er turismen afhængig af Hvide Sande?

… cities are clearly important to tourism, this does not automatically imply that tourism is important to cities.” Ashworth, 2009; 208

Som Ashworth antyder er relationen mellem byer og turisme en alsidig størrelse, hvorfor det indledende spørgsmål selvfølgelig ikke lader sig besvare så entydigt. Interferens mellem turisme og kystbyers kulturmiljøer, befolkning og landskaber er det centrale forskningsfokus for projektet. Denne interferens kan have både positiv og negativ karakter som vil give sig udtryk som hhv potentialer og kontroverser i  lokalområderne.

mathias-meldgaard-bonn-presentation-mindre.jpg

Continue reading “Hvide Sande og turisme”