Aktør-netværk mapping

Aktør Netværks Teori (ANT) fokuserer på relationer mellem aktører, og hvorledes disse aktører over tid konstruerer, destabiliserer og reorganiserer netværk mellem sig i såkaldte Translations processer. En aktør kan jf ANT være både human og non-human og karakteriseres generelt ved at gøre en forskel – at have en agency. Vinden ved Vesterhavet skubber til havet så bølgerne slår mod kysten som derved ændres. Vinden kan være så kraftig at den forhindrer fiskeren i at komme på arbejde samtidig med at den sætter vindmøllen på overarbejde.

aktc3b8rmapping-diversitet.jpg

Continue reading “Aktør-netværk mapping”

Advertisements

Affordance // Meningsfulde handlingsmuligheder med omgivelserne

Affordance er et begreb beskrevet af James Gibson som en del af den økologiske psykologi og omhandler individets muligheder for at interagerer med et objekt eller omgivelserne. Gibson har skabt ordet ordet ud af verbet to afford med den danske betydning at stille til rådighed eller at tilbyde og fokuserer på de meningsfulde handlingsmuligheder individet har for at interagere med objekter og omgivelserne.

Et banalt eksempel herpå er nedenstående brug af en kop. Som billedserien viser tilbyder koppen en lang række meningsfulde handlingsmuligheder, og rækken vil fortsætte i takt med at brugere med andre behov, interesser, størrelser og viden tilgår koppen. Koppens affordance opstår i forholdet mellem koppen og personer og vil ændre sig over tid og i forhold til disse relationer.160517_affordance diagram

Continue reading “Affordance // Meningsfulde handlingsmuligheder med omgivelserne”