Hvide Sande og turisme

Er Hvide Sande afhængig af turismen, eller er turismen afhængig af Hvide Sande?

… cities are clearly important to tourism, this does not automatically imply that tourism is important to cities.” Ashworth, 2009; 208

Som Ashworth antyder er relationen mellem byer og turisme en alsidig størrelse, hvorfor det indledende spørgsmål selvfølgelig ikke lader sig besvare så entydigt. Interferens mellem turisme og kystbyers kulturmiljøer, befolkning og landskaber er det centrale forskningsfokus for projektet. Denne interferens kan have både positiv og negativ karakter som vil give sig udtryk som hhv potentialer og kontroverser i  lokalområderne.

mathias-meldgaard-bonn-presentation-mindre.jpg

Foruden omsætning og arbejdspladser til lokalområdet, bibringer turistsektoren et udvidet kulturelt udbud og øget diversitet i detailhandel, hvilket gør området mere attraktivt for både turister såvel fastboende. Hvis vi kigger på kystbyen Hvide Sande (ca 3100 indbyggere), der oplever stor interesse blandt turister, kan vi via komparative studier med andre byer af tilsvarende størrelse, undersøge effekten af denne positive interferens. Indikatorer som kulturtilbud/indbygger, dagligvarebutikker/indbygger, spisesteder/indbygger er alle indikatorer, der kan bruges til at undersøge den kvalitative betydning af turisme i kystbyer.

Ser man på vejnettet omkring Hvide Sande så er det tydeligt at turisme har betydning for belastningen herpå. Som det ses herunder er der henholdvis 2-3 gange så mange biler i døgnet hvis man sammenligner høj og lavsæson for turisme i RKSK.

Trafiktællinger
Kommunale trafiktællinger fra 2016. Tv Sønder Klitvej v Bjerregaard syd for Hvide Sande. Th Søndervig Landevej v Pumpestationen øst for Søndervig.

Et andet og mere kompleks eksempel på negativ interferens, som har udviklet sig til en egentlig konflikt i RKSK, er planerne om den kystnære vindmølle park; Vesterhav Syd. Denne konflikt har trukket et tydeligt skel mellem forskellige gazes på naturen i området. På den ene side finder vi lokale erhvervs interessenter, der fokuserer på vækstoptentialet ved områdets naturressourcer, navnlig vindenergi. På den anden side finder vi turismeinteressenter der fokuserer på naturen som en rekreativ ressource som skal forstyrres minimalt.

Hvide Sande Interventionsdiagrammer kort

 

Advertisements

Author: coastalcuriosity

Architect and PhD fellow at Aarhus School of Architecture. Researching on place based coastal tourism planning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s