Aktør-netværk mapping

Aktør Netværks Teori (ANT) fokuserer på relationer mellem aktører, og hvorledes disse aktører over tid konstruerer, destabiliserer og reorganiserer netværk mellem sig i såkaldte Translations processer. En aktør kan jf ANT være både human og non-human og karakteriseres generelt ved at gøre en forskel – at have en agency. Vinden ved Vesterhavet skubber til havet så bølgerne slår mod kysten som derved ændres. Vinden kan være så kraftig at den forhindrer fiskeren i at komme på arbejde samtidig med at den sætter vindmøllen på overarbejde.

aktc3b8rmapping-diversitet.jpg

Continue reading “Aktør-netværk mapping”

Advertisements

Stedsspecifikke design eksperimenter

Som en del af forskningsprojektet kvalitative undersøgelse af kystbyen, arbejdes der med stedsspecifikke design eksperimenter. Disse design eksperimenter skal agere 1:1 laboratorier til dybdegående tests af forskellige forskningsspørgsmål. Eksperimenterne skabes i dialog med aktører (humane og nonhumane jf. Latour).

Der arbejdes med 3 overordnede eksperimenter i undersøgelsen af Hvide Sande.

  1. Industriens performative kapacitet
  2. Naturens performative kapacitet
  3. Sommerhusets potentiale
  4. * Mobilt onsite kontor

Hvide Sande Interventionsdiagram