Feriedestination Hvide Sande // + & –

Jeg foretager løbende semistrukturerede interviews med aktører jeg har kontakt til i Hvide Sande. Denne interviewform tager afsæt i en interviewguide der guider interviewet, men tillader samtidig opfølgende spørgsmål og ændring af spørgsmålenes rækkefølge.

Interviewguiden sikrer kontinuitet og sammenlignelighed mellem de forskellige interviews, som er med til at udvide vidensgrundlaget om interviewguidens fokus.

  • Hvor og hvor længe har du boet i byen?
  • Hvad laver du i Hvide Sande, fagligt og fritid?
  • Hvorfor tror du Hvide Sande besøges af turister?
  • Hvilke positive aspekter oplever du ved at Hvide Sande er en turistdestination?
  • Hvilke negative aspekter oplever du ved at Hvide Sande er en turistdestination?

Her i afsnittet vil jeg løbende tilføje citater på ovenstående spørgsmål, i takt med at jeg interviewer forskellige aktører i området:

Jeg føler en stolthed over at bo et sted som folk gider at komme og besøge.

Det er en balance mellem for meget og for lidt. To af mine nabohuse, de bliver foreksempel brugt til sommerhuse nu. Det ene er ejet af en københavnen som sjældent er der, og det andet er ved at blive købt af en tysker… (der er vel en stråmand af en slags med i salget). Så bliver det lidt tomt når de bare står tomme.

Når der er mange turister i byen, så holder jeg mig bare væk. Så laver jeg mine indkøb andre dage end lørdag.

Advertisements